Miehistö

Pelastusaluksemme miehitetään täysin vapaaehtoisin voimin. Arvostamme osaamista ja huolehdimme, että miehistömme ammattitaito on apua tarvitsevien käytössä aina silloin kun sitä tarvitaan. Vahva osaaminen on edellytys aluksiemme turvalliselle käytölle vaativissa tehtävissä ja olosuhteissa.

Pirkanmaalla on noin 50 miehistönjäsentä ja vuosittain rekrytoimme uusia jäseniä miehistöömme. 

Sitoutuminen

Pelastusaseman miehistöön hakeutuvalta edellytetään:

  • innokasta asennetta
  • halua sitoutua vaativaan harrastukseen
  • vähintään 16 vuoden ikää

Aiempaa osaamista ei vaadita, eikä todistuksia tutkita. Tärkeintä on, että uskot haluavasi olla mukana auttamassa vesialueella apua tarvitsevia. 

Koska pelastustyö vesillä voi olla fyysisesti ja henkisesti raskasta, jokaisen pelastusaseman miehistöön haluavan on annettava selvitys terveydentilastaan ja fyysisestä sekä psyykkisestä kunnostaan. Mitään ihmeitä emme vaadi, mutta esimerkiksi jotkin perussairaudet ja liikuntavammat estävät toimimisen pelastusaseman miehistössä.

Koulutus ja tehtävät aluksilla

Osaamisvaatimuksemme perustuvat Suomen Meripelastusseuran koulutusjärjestelmään, jonka viranomaiset ovat hyväksyneet ottaen huomioon toimintamme luonne ja käytössä oleva aluskalustomme.

Ennen tehtävään nimittämistä miehistöön kuuluvan tulee suorittaa tehtävään vaadittava koulutustaso. Miehistön koulutustasoja ovat harjoittelija ja kansimies. Kansimiehen koulutus kestää noin yhden vuoden. Päällystön koulutustasoja ovat perämies ja päällikkö.

Suuri osa koulutuksesta annetaan pelastusasemalla ja erilaisissa yhdistyksen järjestämissä koulutustilaisuuksissa. Pelastusasemat lähettävät miehistöään myös Meripelastusseuran kursseille Bågaskärin toimintakeskukseen Inkooseen.

Jos sinulla on jo pelastusalan tai merenkulun osaamista pystyt hyödyntämään sitä joustavasti ja kouluttautumaan vain niiltä osin, mikä on tarpeen koulutustason saavuttamiseksi. Etsintä- ja pelastusyksikössä toimiminen edellyttää kuitenkin säännöllistä harjoittelua ja taitojen ylläpitoa, joten aktiivinen osallistuminen pelastusaseman toimintaan on helpoin tapa huolehtia omista kyvyistä olla muiden avuksi vesillä.

 

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan miehistötoimintaan ole rohkeasti yhteydessä pelastusaseman koulutusvastaavaan!

 

Ota yhteyttä koulutusvastaavaan

 

Tekninen toteutus: W3 Group