Uutiset

Syksyisiä päätöksiä

24.11.2014

Syksy on tyypillisesti yhdistystoiminnassa erilaisten henkilövalintojen ja tulevaisuuden suunnittelun aikaa. Merkittävämpänä yhdistystämme koskevana valintana voidaan pitää SMPS:n valtuuston päätöstä valita puheenjohtajamme Vesa Rauhala Suomen Meripelastusseuran hallitukseen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Yhdistys onnittelee.

 

Viime viikolla oman yhdistyksemme syyskokous keräsi reilu kymmenpäisen osallistujajoukon päättämään hallitusvalinnoista ja ensi vuoden toimintasuunnitelmasta sekä toiminnan rahoituksesta. Hallitus esitteli kokoukselle toimintasuunnitelman, jota voidaan pitää hyvin maltillisena. Isoja suunnitelmia ei ole vaan pikemminkin nykyisen toiminnan tason vakiinnuttamiseksi ja toimintavalmiuden ylläpitämiseksi tehdään töitä. Muutamina yksityiskohtina toimintasuunnitelmasta mainittakoon av Särkän korvaaminen uudella apuveneellä vuonna 2016, ensivastetoimintaan liittyvä selvityshanke sekä pv Walkiakosken koulutusalusprojekti.

Talousarvio noudatteli pääosin tämän vuotista. Tuloja ja menoja on noin 45 000 euroa. Varainhankintatyömme on alkanut tuottaa tulosta ja tulopohjaa on saatu yhteistyökumppaneidemme avulla laajennettu. Jäsenmaksu säilyvät kokouksen päätöksellä nykyisellään henkilöjäsenmaksun ollessa 20 euroa ja yhteisöjäsenmaksun 200 euroa. Sekä toimintasuunnitelma, että talousarvio tullaan julkaisemaan messissä pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen, joten sieltä pääsee tutustumaan tarkemmin.

Hallituksen erovuoroinen varapuheenjohtaja Kalle Kontsas sai jatkaa tehtävässään samoin kuin hallituksen jäsen ja sihteerimme Aleksis Nokso-Koivisto. Erovuorossa olleen Petri Koskisen tilalle valittiin Jasmo Hiltula.

Lopuksi todettakoon vielä, että päivystyskausi on päättynyt yhdistyksemme toiminta-alueella Näsijärveä lukuun ottamatta. Lyhyesti voidaan todeta, että hälytystehtävien osalta kausi on ollut hyvin samankaltainen kuin edellinenkin ja yhdistyksemme on edelleen yksi eniten työllistetyistä yhdistyksistä maassamme.

Subscribe to Uutiset
Tekninen toteutus: W3 Group